НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ
С цел подобряване на информираността на широката общественост за изпълнението на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ предоставяме на вниманието на всички заинтересовани страни актуална...
28-ное-2023
На 1 декември 2023 г. от 11:00 часа в зала „Свети Георги“ на Община Русе ще се проведе междинна пресконференция във връзка с изпълнението на проект № BG16М1ОР002-1.016-0001...
27-ное-2023
На 15-ти ноември 2023 г. от 16.00 часа ще се проведе официална церемония Откриване на обект във връзка с изпълнението на проект № BG16М1ОР002-1.016-0001 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Русе, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“...
09-ное-2023
Резултати: 11 - 20
Pages:...