Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване
24-яну-2023

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Русе“

 

 

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Русе на 26.01.2023 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на следните потребители: по ул. „Войводова“ в участъка от бул. „Цар Фердинанд“ до ул. „Хан Омуртаг“; по ул. „Страхил войвода“ в участъка от ул. „Войводова“ до ул. „Боримечка“  и по бул. „Цар Фердинанд“ в участъка от № 2 до № 36, включително и хотел „Рига“. 

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“