Проведе се заключителна пресконференция по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“
18-дек-2023
Заключителна пресконференция по проекта

 

На 15 декември в зала № 1 на Областна администрация – Русе беше проведена заключителна пресконференция по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за представяне на резултатите от изпълнението на проектните дейности.

Невена Ганчева, специалист „Комуникации“ във ВиК Русе изрази становище, че в Русе повече от 10 години не е реализиран проект със сходен обхват. Той е завършен в срок благодарение на извънредното натоварване на екипите на ВиК на терен и на администрацията на дружеството.

Този мащабен и важен за русенци проект е осъществен и благодарение на покойния управител на ВиК Русе д-р инж. Сава Савов. „Неговата решимост, способността му да обединява хората около важни идеи и усърдието, което вложи от самото начало, за да може да стартира проектът и за да стигнем до физическото изпълнение, бяха ключови за успеха на начинанието“, посочи г-жа Ганчева.

„Изпълнението на толкова голям инфраструктурен проект може само да ни мотивира да продължим да работим с нови сили и повече опит за обновяването на ВиК системите на територията, която обслужва дружеството, като винаги ще се стремим към по-ефективно управление на водните ресурси и към повишаване на качеството на услугите, които предоставяме“, каза още г-жа Ганчева.

Управителят на ВиК Русе инж. Илиан Милев благодари на всички, които са работили повече от 4 години за успешното завършване на проекта. Той отправи специална благодарност към ръководителя на проекта г-н Стоян Нейчев и неговия екип, както и всички служители на ВиК- Русе.

Инж. Милев благодари и на жителите на Русе, които „изтърпяха несгодите, които  съпътстваха изпълнението на този мащабен проект. Инвестицията не е направена за ВиК, а за всички ползватели на услугата ВиК“, допълни инж. Милев.

Той пожела успешно финансово завършване на проекта през 2024 г. и изрази готовността на ВиК-Русе за включване при следващи възможности за обновяване на водопроводната, канализационната мрежа и на пречиствателните станции.

Като координатор на проекта г-жа Милена Йорданова съобщи, че проектът е изпълнен в предвиденото за това време, в рамките на определения бюджет, а предвидените основни резултати са постигнати. Затова се определя и като успешно завършен. До момента са изплатени 111 млн. лева от заложените 134 млн. лв., като трябва да се уточни, че финансовото изпълнение нормално изостава спрямо физическото, което е приключено. До края на месец декември 2023 г. ще бъдат извършени всички плащания по договорите, а в рамките на месец януари 2024 г. ще бъде подадено окончателното искане за плащане на извършените разходи пред Управляващия орган на програмата.

Подменени и изградени са над 120 км водопроводни мрежи, в резултат на което са намалени загубите на вода, обобщи ръководителят на проекта Стоян Нейчев.

Той изрази задоволството си, че след дългогодишно чакане жителите на кварталите  „Средна кула“ и „Долапите“ вече използват канализационни услуги и се гарантира оптималното функциониране на системите.

„Това е единственият проект в страната с финансиране на над 100 млн. лева, който е завършен“, заяви ръководителят на проекта.

Надградена е географската информационна система, допълни инж. Драгомир Друмев,  ръководител „Производствен отдел“ във ВиК Русе. Това ще позволи да се следи кога изтича срокът на годност на един водомер и дали подлежи на проверка, за което абонатите ще бъдат своевременно информирани. Създадена е също система за дистанционен мониторинг на преливници и ключови точки по канализационната мрежа. Поставени са датчици за преливане, за скорост и за обем, които реагират при аварии или запушване на канализационната мрежа, като това ще улесни работата на експлоатационните екипи на дружеството. Екипите по поддръжката на мрежата ще получават информация за проблема и ще могат да реагират своевременно.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.