Официално бе открит завършеният строителен обект „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап II - Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“
15-дек-2023