Управление на проекта
15.3.2021 г.

Управлението на проекта се осъществява от външен изпълнител, който осигурява звено за управление на проекта (ЗУП) и цялостното администриране на процеса по изпълнение на административния договор за безвъзмездна финансова помощ.

Съставът на ЗУП се състои от следните експерти:

 1. Ръководител на проекта
 2. Координатор
 3. Административен сътрудник
 4. Финансист
 5. Счетоводител
 6. Юрист
 7. Експерт „Комуникации“
 8. ГИС експерт
 9. ВиК експерт: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“
 10. ВиК експерт: Инженеринг на обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе“; етап I – „Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“
 11. ВиК експерт: Инженеринг на обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе“; етап II – „Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“
 12. ВиК експерт: „Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС „II подем“ до ПС „III подем“
 13. ВиК експерт: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа“.

 

Информация за сключени договори

Изпълнител

Договор №/Дата на сключване

Стойност на договора (без ДДС)

„БИМ Консултинг” ООД

У-0017-2019/22.06.2020

2 950 000.00 лв.