НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ
На 14 септември  2022 г. в зала „Св. Георги“ на Община Русе се проведе междинна пресконференция във връзка с изпълнението на проект № BG16М1ОР002-1.016-0001 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, по който бенефициент е „ВиК“ ООД − Русе...
15-сеп-2022

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден водопровод по ул. „Дондуков-Корсаков“ в гр. Русе на 16.09.2022 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Николай Здравков“ в участъка от ул. „Цар Шишман“ до ул. „Ген. Гурко“, ул. „Дондуков-Корсаков“ в...

15-сеп-2022
На 14 септември 2022 г., от 13:00 часа в гр. Русе, зала „Свети Георги“ на община Русе - пл. „Свобода“ 6 ще се проведе междинна пресконференция във връзка с изпълнението на проект № BG16М1ОР002-1.016-0001 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“...
06-сеп-2022

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради неотложна направа на връзки към главен водопроводен клон по ул. „Чая“ в гр. Русе на 01.09.2022 г. от 8:30 до 19:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в кв. „Родина 1“, кв. „Родина 2“ и кв. „Здравец – изток “. 

31-авг-2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че по независещи от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе причини дейностите по изграждане на главни връзки към новоизграден водопровод по ул. „Дондуков-Корсаков“ в гр. Русе, планирани за 30.08.2022 г., се отлагат...

30-авг-2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на главни връзки към новоизграден водопровод и присъединяване на абонати по ул. „Дондуков-Корсаков“ в гр. Русе на 30.08.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Николай Здравков“ в участъка от ул. „Цар Шишман“ до ул. „Ген. Гурко“, ул. „Дондуков-Корсаков“ в участъка от ул. „Николай Здравков“ до ул. „Неофит Бозвели“ и по ул. „И. С. Аксаков“. 

26-авг-2022
С цел освобождаване на пътни артерии и улесняване на придвижването на територията на гр. Русе бяха предприети мерки за ускоряване на възстановяването на пътни настилки, разрушени по време на изпълнението на строително-монтажни работи по мащабния проект за изграждане на ВиК инфраструктура в града...
25-авг-2022
Резултати: 71 - 80