НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ
Днес, 13.04.2021 г., беше проведена онлайн информационна среща с представители на медиите. На срещата членовете на екипа за управление на проект "Изгражд...
13-апр-2021
На 13 април 2021 г. в 10:00 часа екипът за управление на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“...
09-апр-2021
Резултати: 61 - 66
Pages: