НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради възникнали трудности при извършване на пресвързването на новопроектиран уличен водопровод по ул. „Морава“ и ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в кв. „Средна кула“, гр. Русе, предвидено за 12.05.2022 г., се налага удължаване на периода, по време на който ще бъде нарушено нормалното водоподаване, до 22:00 ч. днес, като ще бъдат засегнати следните абонати...

12-май-2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на монтаж на спирателен кран по ул. „Филип Станиславов“ в гр. Русе на 16.05.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване в кв. „Чародейка Г- Север“ и в. з. Касева чешма...

12-май-2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради пресвързване на новопроектиран уличен водопровод по ул. „Морава“ и ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в кв. „Средна кула“, гр. Русе, на 12.05.2022 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на следните абонати...

10-май-2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден водопровод по ул. „Алеи Възраждане“ в гр. Русе на 10.05.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите в следните жилищни блокове: бл. „Цибър“, бл. „Осъм“, бл. „Росица“, бл. „Искър“, бл. „Простор“, бл. „Близнаци“, бл. „Чучулига...

05-май-2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа и пресвързване на новопроектиран водопровод в участъка от ул. „Св. Димитър Басарбовски“ до ул. „Даскал Аверкий“ в гр. Русе на 10.05.2022 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици в кв. „Новата махала“: ул. „Св. Петка“...

05-май-2022
На 04.05.2022 г. в 17:30 часа в сградата на кметството в кв. „Средна кула“ се проведе информационна среща с граждани относно присъединяването към изграждащата се канализационна мрежа в квартала по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“...
05-май-2022
Резултати: 51 - 60
Pages:...