НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми потребители, поради пресвързване на временен водопровод ф 250 мм (ниска зона) по ул. „Зора“ в кв. „Средна кула“, гр. Русе...

28-юли-2021
В проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ са заложени реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, като след приключване на...
20-юли-2021
Резултати: 41 - 50
Pages: