НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ
Поради пресвързване на реконструиран/подменен уличен водопровод по ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в гр. Русе на 14.06.2021 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване...
11-юни-2021
На 10 юни 2021 г. в зала „Св. Георги“ на Община Русе се проведе начална пресконференция във връзка с изпълнението на проект № BG16М1ОР002-1.016-0001 – „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, по който бенефициент е „ВиК“ ООД − Русе...
11-юни-2021
На 10 юни 2021 г. ще се проведе начална пресконференция във връзка с изпълнението на проект № BG16М1ОР002-1.016-0001 - „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд...
08-юни-2021
Резултати: 31 - 40
Pages: