Съобщение за нарушено водоподаване
12-ное-2021

Съобщение за нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Русе“

 

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради направа и пресвързване на новопроектиран водопровод в гр. Русе в участъка на кръстовището на ул. „Басарбовска“ и ул. „Сини вир“ на 15.11.2021 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонати:

  • в кв. „Средна кула“ в участъка между ул. „Басарбовска“, ул. „Мадара“ и ул. „Сини вир“;
  • в кв. „Долапите“ в участъка от ул. „Стремление“ и ул. „Хан Кардам“ до жп прелеза и бившия стопански двор;
  • в района на Индустриална зона „Запад“ (в района на хижа „Приста“).

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.