Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване
29-юли-2022

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД  Русе“

 

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради изграждане на временна водопроводна връзка за ж.к. "Родина 3" в гр. Русе на 01.08.2022 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици: ул. "Лозенград", ул. "Стряма", ул. "Васил Друмев", ул. "Карлък", ул. "Юрий Венелин", бул. "Родина", ул. "Панагюрище", ул. "Босилеград", ул. "Розова долина", ул. "Рибарица" и по ул. "Шипка" в участъка от бул. "Цар Освободител" до жп прелеза.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“