Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване
20-яну-2023

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Русе“

 

 

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради изграждане на главни връзки и присъединяване на абонати към новоизграден водопровод по ул. „Войводова“ в гр. Русе на 23.01.2023 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите по ул. „Войводова“ в участъка от ул. „Хан Омуртаг“ до ул. „Ильо войвода“ и по ул. „Хан Омуртаг“ в участъка от ул. „Боримечка“ до ул. „В. Петлешков“. 

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“