Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване (обновено)
17-яну-2023

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Русе“

 

 

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради присъединяване на абонати към новоизграден водопровод по ул. „Хан Крум“ в гр. Русе на 19.01.2023 г. от 08:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици: ул. „Хан Крум“ в участъка от ул. „Проф. Асен Златаров“ до ул. „Д-р Петър Берон“, ул. „Д-р Петър Берон“ в участъка от ул. „Хан Крум“ до бул. „Ген Скобелев“, по ул. „Хан Аспарух“ в участъка от ул. „Д-р Петър Берон“ до ул. „Проф. Асен Златаров“, вкл. на ОУ „Иван Вазов“ и по ул. „Св. Горазд“. Възможно е да бъде нарушено нормалното водоподаване по ул. „Симеон Велики“ в участъка от ул. „Борисова“ до пл. „Св. Троица“ и по ул. „Д-р Петър Берон“ в участъка от ул. „Хан Крум“ до пл. „Св. Троица“. 

Поради изграждане на главни водопроводни връзки и присъединяване на абонати по ул. „Войводова“ в гр. Русе на 19.01.2023 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици: ул. „Войводова“ в участъка от ул. „Страхил войвода“ до ул. „Чавдар войвода“, ул. „Ильо войвода“ и ул. „Чавдар войвода“ в участъка от ул. „Боримечка“ до ул. „В. Петлешков“. Възможно е да бъде нарушено нормалното водоподаване по ул. „В. Петлешков“ в участъка от ул. „Хан Омуртаг“ до ул. „Чавдар войвода“ и ул. „Боримечка“ в участъка от ул. „Хан Омуртаг“ до ул. „Ильо войвода“.  

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“