Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване
05-авг-2022

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД  Русе“

 

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради пресвързване на водопровод по ул. „Македония“ в гр. Русе на 08.08.2022 г. от 8:30 до 16:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Македония“, ул. „Петрана Обретенова“, ул. „Васил Кънчев“ и по ул. „Лом“ в участъка от ул. „Македония“ до ул. „Миния-Енос“

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“