С официална церемония „Първа копка“ бе отбелязано началото на изпълнението на строителните дейности по проекта
17-сеп-2021

 

 

Днес се състоя официалната церемония „Първа копка“ и тържествено бе отбелязано началото на строителните дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Събитието се проведе на територията на кв. „Средна кула“, където се изпълнява един от строителните обекти, включени в проекта. Сред гостите на церемонията бяха областният управител на Област Русе, Борислав Българинов, кметът на Община Русе, Пенчо Милков и представители на изпълнителите на договорите за строителство и услуги по проекта.

 „След двегодишна упорита подготвителна работа по този проект, в която принос имат Министерството на околната среда и водите чрез Управляващия орган, Министерството на регионалното развитие, Областна администрация, Община Русе и най-вече консултантите, които положиха неимоверен труд, специалистите на ВиК Русе, както и колегите – партньори, стана възможно провеждането на това мероприятие, а именно да дадем официален старт на строителните работи по всеобхватния проект за община Русе“. Това заяви управителят на „ВиК“ ООД – Русе, д-р инж. Сава Савов. „Вече строителните работи вървят по първия обект, а именно най-чакания, исторически най-обременения обект канализацията на кварталите „Средна кула“ и „Долапите“. Изключително съм доволен, че благодарение усилията на всички стигнахме до този момент, да реализираме този проект. След проведени обществени поръчки са избрани всички изпълнители на строителни дейности, избран е строителен надзор. Надявам се, че след две години ще се поздравим с успешното приключване на проекта, който ще даде надеждно, модерно водоснабдяване на гражданите на град Русе, каквото те заслужават“, каза още управителят на ВиК Русе.

 Успех на работата по проекта пожела и областният управител Борислав Българинов. Той оцени инвестицията като добър пример за това как държавата следва да направи необходимите стъпки, за да удовлетвори потребностите на живеещите в региона.

 „Пожелавам на строителите, на работниците да изпълнят поставените задачи бързо, качествено; на строителните фирми – да запишат със златни букви имената си в строителната история на града ни.“, заяви кметът на Русе, Пенчо Милков.

„Предвижда се в рамките на максимум две години от настоящия момент да завършим основните строителни дейности“, посочи г-н Стоян Нейчев, ръководителят на проекта.

Символичната „първа копка“ беше извършена от д-р инж. Сава Савов, управителят на водоснабдителното дружество, и инж. Иван Моллов, представляващ обединение „Роан-Русе“ ДЗЗД, изпълнителя на договора за инженеринг на строителния обект в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, а церемонията завърши с тържествен водосвет, отслужен от отец Светослав от църквата в кв. „Средна кула“.

Проектът е на обща стойност 128 901 043.00 лв. (след допълнително споразумение № 3/ 06.08.2021 г. за актуализация на бюджета във връзка с реалната стойност на сключените основни договори за обществени поръчки) от които: 79 710 331.05 лв. от Кохезионния фонд на ЕС, 14 066 529.00 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България, 13 642 223.63 лв. − собствен принос на бенефициента и 21 481 959.32 лв. недопустими разходи (разходи за ДДС).

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

Добавени файлове
Информационен лист по проекта.pdf
533,3 KB