Програма на СМР по проекта за периода 20.09.2021 г. − 26.09.2021 г.
17-сеп-2021

Програма на строително-монтажните работи (СМР) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Русе“ за периода 20.09.2021 г. 26.09.2021 г.

Обект: Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна Кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа”

Изпълнител: Обединение „Роан-Русе”

Квартал

Улица/участък/отсечка

Тип дейност

Организация на движението

Отвеждащ колектор

Отвеждащ колектор по ул. „Св. Димитър Басарбовски“ от ул. „Македония“ до преди жп линия на км7+508

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

Отвеждащ колектор

Под Сарайския мост

Подготовка и полагане на асфалт

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Морава“ от ул. „Цанко Дюстабанов“ до  ул. „Елисавета Багряна“  кл. 92

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Слав“ от  ул. „Дъбрава“ до ул. „Ихтиман“ кл. 109 и кл. 104

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Велчова завера“ от  ул. „Дъбрава“ до ул. „Ихтиман“  кл. 103

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Цанко Дюстабанов“ от  ул. „Дъбрава“ до ул. „Ихтиман“ кл. 101 и кл. 102

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Слав“ от ул. „Морава“ до ул. „Елисавета Багряна“ кл. 98

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Рожен“ в отсечката от ул. „Йордан Йовков“ до ул. „Мадара“

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Ивайловград“ в отсечката от ул. „Враца“ до ул. „Върбица“

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Карлово“ в отсечката от ул. „Враца“  до ул. „Грудово“

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Върбица“ в отсечката от ул. „Бачо Киро“ до ул. „Дора Габе“

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Бачо Киро“ в отсечката от ул. „Върбица“ до ул. „Йордан Йовков“

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Елхово“ в отсечката от ул. „Кирил Христов“ до ул. „Сокол“

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Вършец“ в отсечката от ул. „Кирил Христов“ до ул. „Гергана“

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Долапите“

ул. „Поп Харитон“ от ул. „Първомай“ до  ул. Боженци“  гл.кл. II

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Долапите“

ул. „Приморско“ от  ул. „Бяла Черква“ до ул. „Тополовград“ в кв. „Долапите“ гл. кл. I

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Долапите“

Най-западната част на квартал „Долапи от ул. „Несебър“  до ул. „Кула“ кл. 125

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Долапите“

ул. „Сини вир“ от  мостчето на р. Русенски Лом до ул. „Огражден“ в кв. „Долапите“   Д.Гл.кл. I и гл.кл. II

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Долапите“

ул. „Арбанаси“ от  ул. „Стремление“ до ул. „Свиленград“ в кв.“Долапите“ кл. 27

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.