Програма на СМР по проекта за периода 13.09.2021 г. − 19.09.2021 г.
10-сеп-2021

Програма на строително-монтажните работи (СМР) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Русе“ за периода 13.09.2021 г. 19.09.2021 г.

Обект: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна Кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа”

Изпълнител: Обединение „Роан-Русе”

Квартал

Улица/участък/отсечка

Тип дейност

Организация на движението

Отвеждащ колектор

Отвеждащ колектор по ул. „Св. Димитър Басарбовски“ от ул. „Македония“ до преди жп линия на км 7+508

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

Отвеждащ колектор

Под Сарайския мост

Подготовка за асфалтиране

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул.  „Агликина поляна“  в участъка от  ул. „Ихтиман“  до ул. „Дъбрава“ − гл. кл. V

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Морава“ от ул. „Слав“ до  ул. „Елисавета Багряна“ −  кл. 92

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Слав“ от  ул. „Дъбрава“ до ул. „Ихтиман“ −  кл. 109 и кл. 104

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Рожен“ в отсечката от ул. „Йордан Йовков“ до ул. „Мадара“

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Ивайловград“ в отсечката от ул. „Враца“ до ул. „Грудово“

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Карлово“ в отсечката от ул. „Враца“  до ул. „Грудово“

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Тодор Страшимиров“ в отсечката от ул. „Рожен“ до ул. „Бачо Киро“

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Бачо Киро“ в отсечката от ул. „Върбица“ до ул. „Къкрина“

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Елхово“ в отсечката от ул. „Кирил Христов“ до ул. „Сокол“

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Вършец“ в отсечката от ул. „Кирил Христов“ до ул. „Гергана“

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Кирил Христов“ в отсечката от ул. „Чудомир“ до ул. „Вършец“

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Долапите“

ул. „Поп Харитон“ от ул. „Първомай“ до  ул. „Боженци“ − гл. кл. II

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Долапите“

ул. „Елисейна“−  кл. 33

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Долапите“

ул. „Поп Харитон“  в участъка от кръстовище с ул. „Мануш Войвода“ до  ул. „Бяла черква“ и по ул. „Приморско“ от  ул. „Бяла черква“ до ул. „Мануш Войвода“ в кв. „Долапите“ −  гл. кл. I

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Долапите“

Най-западната част на квартал „Долапите“ от ул. „Несебър“  до ул. „Кула“− кл. 125

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Долапите“

ул. „Сини вир“ от  мостчето на р. Русенски Лом до ул. „Огражден“ в кв. „Долапите“ −   Д. Гл. кл. I и гл. кл. II

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Долапите“

ул. „Белослав“ от  ул. „Несебър“ до ул. „Кула“ в кв. „Долапите“ − кл. 10

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.