НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ
На 29.07.2021 г. в 18:30 часа се проведе информационна среща с жители на кв. „Долапите“ в кметството на кв. „Долапите“ в гр. Русе. Целта на мероприятието беше да...
30-юли-2021

Уважаеми потребители, поради пресвързване на временен водопровод ф 250 мм (ниска зона) по ул. „Зора“ в кв. „Средна кула“, гр. Русе...

28-юли-2021
В проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ са заложени реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, като след приключване на...
20-юли-2021
Results 1 - 10
Pages:
123
Next »